natisni

Izvršbe

ELEKTRONSKA IZVRŠBA

(za predlog, vložen v elektronski obliki, se plača nižja sodna taksa)

Terjatve je mogoče po sodni poti izterjati z uvedbo izvršilnega postopka, bodisi na podlagi izvršilnega naslova, bodisi na podlagi verodostojne listine.

CENA: vse kar plačate je 30,00€ (z DDV-jem) + sodno takso


Sodna taksa:
- v postopku (predlog za izvršbo + sklep o izvršbi) o predlogu za izvršbo, ki je vloženo v pisni obliki, v katerem je navedeno eno sredstvo izvršbe, se taksa plača 45 €.

- v postopku o predlogu za izvršbo, ki je vložen v elektronski obliki, v katerem je navedeno eno sredstvo izvršbe, se taksa plača 36,00 €

- v postopku o predlogu za izvršbo, v katerem sta navedeni dve ali več sredstev izvršbe, se za drugo in vsako nadaljnjo navedeno sredstvo izvršbe plača dodatna taksa v višini 5 €

- če pa predlagate izvršbo na premičnine in nepremičnine, bo višina sodne takse v primeru vložitve predloga v pisni obliki znašala 50 €, v elektronski obliki pa 41 €.

Predloga za izvršbo ni mogoče vložiti po elektronski poti, če ni obenem plačana sodna taksa za predlog in sklep o izvršbi.

Za pričetek izvršbe je dovolj že ena verodostojna listina (npr. račun, overjena pogodba,…)

 

Je izterjava zapadlih in neplačanih terjatev – obveznosti. Na podlagi izvršbe državni organi opravijo intervencijsko dejanje, ki upniku omogoča izterjavo neplačanih terjatev.

 
 
 • izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava,
 • izvršljiv notarski zapis,
 • druga izvršljiva odločba ali listina.
   
 
 • račun
 • menica in ček s protestom in povratnim računom,kadar je to potrebno za nastanek terjatve
 • javna listina,
 • izpisek iz poslovnih knjig, ki ga overi odgovorna oseba,
 • po zakonu overjena zasebna listina (npr. pogodba)
 • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine (npr. sodba ali odločba državnega organa)
 • obračun obresti
   

 

Postopek

1. Izpolnite obrazec.

Obrazec za izvršbo

2. Izpolnite in podpišite pooblastilo in ga pošljite na naš naslov: Meljska c. 1, 2000 Maribor ali nam ga osebno dostavite od pon. do čet. med 9h in 16h, v petek med 9h in 14h.

Fizične osebe

Pravne osebe

3. Izpolnjen obrazec pošljite na naš email naslov: izvrsba@pravnovprasanje.si.


4. Po predračunu plačate našo storitev (30 €) in sodno taksno.


5. Sklep prejmete v roku enega tedna.

PODATKI

Simak d.o.o.
Meljska cesta 1, 2000 Maribor

e-pošta: info@pravnovprasanje.si

Spremljajte nas

 Facebook

Kontaktirajte nas

Simak d.o.o.
Meljska cesta 1
2000 Maribor

e-pošta: info@pravnovprasanje.si